شنبه, 13 شهریور 1395 13:34

شهر شهروندمدار

دوشنبه, 25 مرداد 1395 12:23

شهردار شهر شهروند محور باشیم

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • خیابان های باطراوت Vibrant Streets مترجمان :  حمیدرضا حاجی حسینی، نازیلا   محمد  قلی زاده سال چاپ:  1392
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه