بیشترین برنامه های نوروزی در خیابان ولی عصر اجرا می شود/بازنگری شیوه نامه اجرای رنگ آمیزی در تهران

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: امسال با توجه به اینکه موضوع ثبت جهانی شدن خیابان ولی عصر مطرح شده بسیاری از فعالیت های زیباسازی در محور خیابان ولی عصر اجرایی می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ برزین ضرغامی در هیجدهمین جلسه هم اندیشی روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه با بیان اینکه در آستانه عید نوروز قرار داریم، گفت: امیدواریم که بر اساس سیاست های تعریف شده سازمان نوروز امسال بتوانیم شاهد اجرای برنامه های متفاوت در شهر تهران باشیم.
وی با بیان اینکه آقای گلپایگانی در یکی از جلسات سازمان زیباسازی پیشنهاد دادند که می توانیم در هر منطقه تهران خیابانی را به عنوان یک خیابان شاخص انتخاب و بخشی از فعالیت های نوروزی را در آن پیاده سازی کنیم، افزود: با انتخاب یک خیابان شاخص می توانیم ساماندهی المان ها، تابلوها، حذف زوائد بصری و ...را در دستور کار داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: امیدواریم امسال بتوانیم به خوبی این موضوع را در شهر تهران اجرایی کنیم چراکه می تواند بسیار برای شهروندان جالب باشد.
ضرغامی با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی امسال بیشتر فعالیت های خود را در محور خیابان ولی عصر اجرایی می کند، گفت: با توجه به اینکه موضوع ثبت جهانی شدن خیابان ولی عصر مطرح است به همین دلیل قرار شده از امسال بخشی از فعالیت های فرهنگی و هنری در خیابان ولی عصر اجرایی شود.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم مقدمات ثبت جهانی شدن خیابان ولی عصر را به خوبی فراهم کنیم تا این خیابان که ابنیه تاریخی زیادی را در خود دارد به ثبت برسد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع رنگ در شهر تهران یادآور شد: در گذشته سازمان زیباسازی شهر تهران شیوه نامه استاندارد در حوزه رنگ نداشت به همین دلیل با برگزاری جلسات مختلف و دعوت از صاحب نظران در این حوزه چارچوبی را برای این موضوع مشخص کردیم.
ضرغامی اضافه کرد: با توجه به عجله ای شدن این شیوه نامه برخی از شهرداران مناطق، معاونان خدمات شهری و یا مدیران زیباسازی نسبت به پیاده سازی آن با سوالاتی مواجه شدند.امسال شیوه نامه را بازنگری و به مناطق ابلاغ کردیم.
وی ادامه داد: اگر این شیوه نامه در حوزه رنگ المان های مختلف سطح شهر اجرایی شود شاهد یک هارمونی رنگی در سطح شهر خواهیم بود و اگر کسی به شهر تهران وارد شود متوجه می شود که تهران هم از یک پالت رنگی متناسب برخوردار است.
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران بحث پالت رنگی متفاوت از دیگر موضوعات مطرح شده در حوزه رنگ است.
وی به مباحث مطرح شده در خصوص رنگ آمیزی جداول بتونی اشاره کرد و گفت: در کارگروه رنگی که در سازمان تشکیل دادیم و همچنین بر اساس شیوه نامه رنگ کردن جداول را ممنوع کردیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه