معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران:

113 نقطه برای احداث سرویس بهداشتی شناسایی شده است

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: با وجود اینکه سازمان زیباسازی هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ فرمی‌و شکلی هیچ ارتباطی با حوزه احداث سرویس بهداشتی ندارد اما 113 نقطه برای احداث سرویس بهداشتی را شناسایی کرده است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بهروز فتحی در جلسه «هم اندیشی روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه شهرداری تهران» که در محل سازمان زیباسازی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: شورای شهر از سازمان زیباسازی خواست که به موضوع احداث چشمه‌های سرویس بهداشتی توجه داشته باشد، اما واقعیت امر این است که سازمان زیباسازی هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ فرمی ‌و شکلی هیچ ارتباطی با حوزه احداث سرویس بهداشتی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری برای این موضوع باید فکر جدی تری داشته باشد تا بتواند هم در نگهداشت سازه‌ها و همچنین ارائه خدماتی که باید در این مجموعه‌ها داده شود، مدیریت خوب، منسجم، ضوابط و مقرراتی داشته باشد که همه مناطق و نواحی به آن مقید باشند.
فتحی تصریح کرد: منابع این کار هم باید دیده شود تا از پراکندگی منابع که ممکن است نظارتی هم بر آن نباشد، بکاهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد این سازمان هم به لحاظ کمبود منابع باید حمایت‌هایی را از این طرح انجام دهد و هم در طراحی شهری به عنوان یکی از سازه‌هایی که باید مدل سازی و الگوسازی آن صورت بگیرد، کمک می‌کرد.
وی با بیان اینکه به نظرم این موضوع باید در شهرداری جای مناسب تر و جدی تری را داشته باشد، تصریح کرد: به واسطه دستوری که به ما داده شد کار مطالعاتی‌ای هم انجام شد. بخشی از این مطالعات در گذشته انجام گرفته بود که به روزرسانی آن منجر شد و مکان یابی مطلوب شهری با توجه به شاخص‌ها و استانداردهای جهانی انجام گرفت.
فتحی اظهار کرد: بر همین اساس 113 نقطه به عنوان نقاط مورد نیاز برای احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر تهران شناسایی شد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه