هفتمین جلسه هم اندیشی ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه تهران برگزار شد

هفتمین جلسه هم اندیشی ادارات زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران با حضور نمایندگان اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری شهرداری تهران، معاون و مدیران معاونت امور مناطق سازمان زیباسازی، روسای ادارات زیباسازی مناطق برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در ابتدای این جلسه روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه به بیان مسائل و مشکلات مناطق خود در خصوص تخصیص اعتبار، سرفصل های کد پروژه، نحوه هزینه کرد و پرداخت اعتبارات پرداختند.
خان‌محمدی معاون اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه خدمات شهری در خصوص اهمیت فعالیت‌های مرتبط با زیباسازی و اعتبارات مصوب و درآمدهای تحقق شده و چالش‌های موجود توضیحاتی را ارائه کرده و براولویت بندی پروژه‌ها تاکید کرد.
در پایان، لاله کاظمی؛ معاون هماهنگی امورمناطق به ارائه پیشنهادات سازمان زیباسازی برای برطرف کردن مشکلات درقالب کد پروژه‌های جدید، از نمایندگان مناطق 22 گانه خواست نظرات خود را در این باره اعلام کرده تا به اداره کل برای اعمال در بودجه سال 1398 ارائه شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه