بازدید دوره‌ای از منطقه 14 از سوی معاونت هماهنگی امورمناطق صورت گرفت

بازدید دوره‌ای از منطقه 14 از سوی معاونت هماهنگی امور مناطق با حضور مهندس لاله کاظمی، معاون هماهنگی امورمناطق سازمان، مهندس مصطفوی معاون خدمات شهری منطقه 14، شیرزادی مدیر پهنه شرق امور مناطق سازمان، صدارتی کارشناس معاونت امور مناطق، میرسعید رئیس زیباسازی منطقه 14، رمضانپور نماینده معاونت فنی، احسانبخش نماینده معاونت فرهنگی، مقیسه نماینده معاونت تبلیغات، صالحی مسئول واحد پهنه شرق و چشمی ناظر پهنه شرق صورت گر فت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران در این بازدید با توجه به عدم اجرای بند 2 تفاهم نامه فی‌مابین درمورد ساماندهی نور پردازی جداره بزرگراه امام علی(ع) از خیابان خاوران تا خیابان پیروزی با اعتبار 6.000.000.000 ریال ، مقرر شد بررسی‌های لازم برای اجرای پروژه، تهیه و طرح و اعتبار مورد نیاز توسط معاونت هماهنگی امور مناطق مشخص و نتیجه به منطقه اعلام شود.
در عین حال با توجه به آلودگی بصری در جداره‌های محور امام علی (ع) در اثر ریزش آبهای سطحی از آبریزهای جداره و سایر عوامل آلوده‌کننده از جمله رنگ آمیزی بخش‌هایی از آن که در سنوات قبل انجام شده‌است منطقه پیشنهادهایی در این زمینه داشت که در ظرف مدت تعیین شده این پیشنهادات را برای بررسی به سازمان اعلام نماید .
گفتنی است با توجه به عدم پرداخت صورت وضعیت ارسالی مربوط به پروژه آیت الله سعیدی ( موضوع بند 3 تفاهم نامه ) مقرر شد پیگیری و اقدام لازم در این مورد از سوی معاونت‌های فنی و معاونت توسعه و برنامه‌ریزی صورت گیرد.
همچنین مقرر شد طرح های پیشنهادی در خصوص المان های ورودی منطقه در محور 17 شهریور ابتدای بزرگراه محلاتی برای اخذ مجوز به سازمان ارسال شود و با توجه به خاموشی نورپردازی 7 دستگاه پل سواره رو ، منطقه نسبت به رفع مشکلات مربوط به خاموشی آنها اقدام و نتیجه به سازمان گزارش شود. در عین حال منطقه در خصوص ابلاغ اخطار در خصوص تبلیغات غیرمجاز اصناف، سایبان‌های فرسوده و پاره در محور ابوذر اقدام و سپس سازمان در خصوص پیرایش شهری محور مذکور اقدام نماید.
همچنین معاونت فنی سازمان موظف شد اقدام لازم در خصوص تهیه طرح بازسازی ، تکمیل و راه اندازی نورپردازی بزرگراه شهید محلاتی را پیگیری و انجام دهد.
گفتنی است منطقه 14 موظف شد در خصوص جمع آوری اکران تبلیغات غیرمجاز توسط سرای محلات در سطح منطقه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند و علاوه بر این گزارش مصوری ازآلودگیهای بصری نقاشی دیواری کاشی شکسته واقع در"بزرگراه بسیج پایین‌تر از میدان کلاهدوز زیر پل هجرت " را تهیه و برای بررسی به سازمان ارسال نماید.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه