بازدید دوره‌ای معاونت هماهنگی امور مناطق از منطقه 6 انجام شد

بازدید دوره‌ای معاونت هماهنگی امورمناطق از منطقه 6 با حضور مهندس کاظمی معاون امورمناطق سازمان، افشین خدامی معاون خدمات شهری منطقه 6، داوود دانشورمعاون اجتماعی منطقه6، برزگر مدیر پهنه غرب امور مناطق سازمان، محقق مدیر اجرای احکام معاونت امور مناطق، سعادتی زیباسازی منطقه 6، جلیلوند نماینده معاونت تبلیغات، صریحی نماینده معاونت فرهنگی، جهانگیری مسئول واحد معاونت امور مناطق، مومنی کارشناس منطقه 6 و حیدری ناظر سازمان در منطقه6 انجام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران، طی بازدید از محور مدرس زیر پل مطهری، کاشیکاری جداره‌ها در زیر این پل دارای طرح و رنگ نامناسب، نامتوازن و ناهمگن تشخیص داده شد و مقررگردید با هماهنگی معاونت فرهنگی سازمان و منطقه موضوع بررسی و در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
با توجه به حجم بالای تردد از پل مکانیزه دروازه دولت، منطقه می‌بایست نسبت به رفع نواقص شانه‌های رمپ‌های(بالا و پائین) این پل سریعتر اقدام کرده تا از خطرات احتمالی، جلوگیری بعمل آید. لازم به‌ذکر است با توجه به در اختیار نداشتن پیمانکار برای اورهال کردن این پل مکانیزه به محض انتخاب پیمانکار از سوی سازمان نسبت به اورهال نمودن آن اقدام خواهد شد.
با توجه به کثرت زوائد بصری و تخلف در تبلیغات تجاری و اصناف در محور سپهبد قرنی حدفاصل کوچه فلاح پور تا وزارت آموزش و پرورش مقرر شد منطقه نسبت به پیرایش شهری و حذف زوائد در نما ظرف دو هفته آینده اقدام و گزارش تصویری را به این معاونت ارسال کند.
همچنین منطقه می بایست اقدام به جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز اعم از عمود برنما و ال ای دی و بنرهای غیرمجازدر محورخیابان‌های جمالزاده وکارگر نموده و اخطاریه‌هایی را که به کسبه داده ضمیمه گزارش کار کرده و به معاونت هماهنگی امور مناطق ارسال کند.
از آنجائیکه نقاشی دیواری تمثال مقام معظم رهبری در محور خیابان انقلاب جنب سینما بهمن دچار فرسودگی و فرسایش رنگ شده‌است مقرر شد اداره نقاشی دیواری سازمان نسبت به بررسی کارشناسی موضوع اقدام نماید.
نواقص موجود در آب نما میدان انقلاب اعم از عدم استحکام کاشی کاری کف، دیواره‌ها، نورپردازی نامناسب گنبد ، تخلیه نامناسب آبنما و درست کار نکردن دستگاههای تصفیه آب از جمله موضوعات دیگری بود که منطقه می‌بایست درمورد آن اقدام و نتیجه را به این معاونت هماهنگی امورمناطق اعلام کند.
باتوجه به خاموش بودن پایه چراغهای محور برادران مظفر، موضوع ازطریق معاونت فنی سازمان پیگیری و بررسی شود.
در این بازدید مشخص شد ورودی موزه فرش واقع در خیابان کارگر و فاطمی، ضلع جنوب شرقی وضعیت بصری نامطلوبی دارد؛ بنابراین منطقه پیرایش نما و بازسازی آبنماها را بررسی و در صورت تائید در دستور کار برنامه‌های آتی سازمان قرارخواهد‌گرفت.
طی بازدید بعمل آمده از میدان فاطمی در خصوص نورپرداز ی روشنایی میدان مقرر گردید سازمان و منطقه موضوع مذکور را بررسی کارشناسی و اقدام لازم را بعمل آورند؛ همچنین در راستای نورپردازی المان میدان فلسطین با توجه به اهمیت این میدان مقررشد نور پردازی المان میدان فلسطین توسط سازمان و اصلاح نورپردازی رینگ میدان توسط منطقه بررسی و اقدام شود و گزارش تصویری را به این سازمان ارسال نمایند.
بررسی ها مشخص کرد نقاشی دیواری جداره‌های بزرگراه مدرس فرسوده بوده و برای برطرف شدن وضعیت نامطلوب بصری، معاونت فرهنگی سازمان موضوع را بررسی و نتیجه را به این معاونت اعلام نماید.
طی بازدید انجام شده از میدان فردوسی نظر به اینکه مجسمه منصوب در وسط میدان نیاز به مرمت و بازسازی دارد، مقرر شد که موضوع از طریق معاونت فرهنگی سازمان بررسی و در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه