در بهمن ماه انجام شد

.:اقدامات اداره زیبا سازی در بهمن ماه


اداره زیبا سازی منطقه یک دربهمن ماه سال جاری اقدامات زیبا سازی از جمله نقاشی دیواری، نورپردازی ، آذین بندی ، رنگ آمیزی ، بند کشی ها و... را در سطح منطقه انجام داده است.

اداره زیبا سازی منطقه یک در ماه گذشته اقداماتی از قبیل نقاشی دیواری، نورپردازی ، آذین بندی ، رنگ آمیزی ، بند کشی ها و... را در سطح منطقه انجام داده است. در همین راستا نورپردازی ماندگار پل سواره صیاد شیرازی و زرگنده احداث و ایجاد شد و دیوارهای مدرسه دکتر حسابی نقاشی دیواری شد.

گفتنی است در این ماه به مناسبت فرا رسیدن دهه فجرنیز آذین بندی هایی در سطح منطقه انجام شده است.

برای این آذین بندی از 34100 متر طول ریسه پارچه ای رنگی، 8400 متر طول ریسه شلنگی و 2500 متر طول ریسه توپی نیز استفاده شده است.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه