نقاشی دیواری و بیان حقایق غم انگیز!

هنر میتواند الهام بخش واقعیتهای زندگی باشد و دیوارهای شهر بوم های بزرگی برای رساندن پیام های مهم. گرافیتی بیشترین نوع هنر شهری و یکی از مناسب ترین روش ها برای ارائه نظر و ایده به سطح گسترده ای از مخاطبان است. مسائل زیست محیطی یکی از مهم ترین مسائلی است که بشر امروز با آن دست و پنجه نرم می کند، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی، حقوق حیوانات، جنگل زدایی و... . گرافیتی هنری بزرگ است که شما را وادار به فکر می کند. البته نه تنها فکر، بلکه عمل!
تصاویر تعدادی از این نقاشی ها دیواری هدفمند را مشاهده می کنید.

شهر نشینی ما را می کشد ....

1

 

جهان در حال رفتن به چاه فاضلاب ....

2

 

من گرم شدن جهانی را باور ندارم .....

3

 

زمان در حال گذر است ....

4

 

پارک.......ینگ

5

 

به دنیا اومد تا وحشی باشه ....

6

 

خود کشی دسته جمعی ......

7

 

یادم میاد وقتی اینجا ، همه درخت بود .....

8

 

زمین در حال کشته شدن است .....

9

 

حیوانات در باغ وحش ....

10

 

خودتو بخور .....

11

 

زمین خوار ....

12

 

زمین کیکی از زباله ....

13

 

دنیا در حال سوختن ....

14

 

حیوانات در بند ....

15

 

همه جا به حیوانات ظلم می شود ....

16

 

خرس قطبی به دنبال یخ .....

17

 

کاش به جای دیوارها می شد آسمان را دید ....

18

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه