نقاشی دیواری و بیان حقایق غم انگیز!

هنر میتواند الهام بخش واقعیتهای زندگی باشد و دیوارهای شهر بوم های بزرگی برای رساندن پیام های مهم. گرافیتی بیشترین نوع هنر شهری و یکی از مناسب ترین روش ها برای ارائه نظر و ایده به سطح گسترده ای از مخاطبان است. مسائل زیست محیطی یکی از مهم ترین مسائلی است که بشر امروز با آن دست و پنجه نرم می کند، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی، حقوق حیوانات، جنگل زدایی و... . گرافیتی هنری بزرگ است که شما را وادار به فکر می کند. البته نه تنها فکر، بلکه عمل!
تصاویر تعدادی از این نقاشی ها دیواری هدفمند را مشاهده می کنید.

شهر نشینی ما را می کشد ....

1

 

جهان در حال رفتن به چاه فاضلاب ....

2

 

من گرم شدن جهانی را باور ندارم .....

3

 

زمان در حال گذر است ....

4

 

پارک.......ینگ

5

 

به دنیا اومد تا وحشی باشه ....

6

 

خود کشی دسته جمعی ......

7

 

یادم میاد وقتی اینجا ، همه درخت بود .....

8

 

زمین در حال کشته شدن است .....

9

 

حیوانات در باغ وحش ....

10

 

خودتو بخور .....

11

 

زمین خوار ....

12

 

زمین کیکی از زباله ....

13

 

دنیا در حال سوختن ....

14

 

حیوانات در بند ....

15

 

همه جا به حیوانات ظلم می شود ....

16

 

خرس قطبی به دنبال یخ .....

17

 

کاش به جای دیوارها می شد آسمان را دید ....

18

 

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه