آگهی طرح رتبه بندی شرکتها وکانون های تبلیغاتی در سال 1396


به اطلاع کانون ها و شرکت های تبلیغاتی می رساند مهلت تحویل مدارک ومستندات رتبه بندی سال 96 تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 23 خرداد ماه تمدید گردید.

از کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در طرح رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی سال 1396 نسبت به ارائه درخواست، واریز فیش نقدی و دریافت فابل های ارزیابی اقدام نمایند.


فعالیت توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان
ارائه درخواست کانون/شرکت تبلیغاتی مبنی برشرکت در رتبه بندی سال 1396 عنوان نامه خطاب به آقای دکتر کیهان محمدخانی-معاون برنامه ریزی و توسعه 30/02/96 08/03/96
ثبت درخواست در دبیرخانه و ارائه شماره ثبت به واحد ارزیابی پیمانکاران
واریز وجه شرکت در رتبه بندی و دریافت فرم واریز وجه شرکت در رتبه بندی به حساب جاری شماره 100900000000 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه برج میلاد 30/02/96 10/03/96
دریافت فرم های مورد نیاز شرکت در رتبه بندی بصورت لوح فشرده و یا ایمیل
ارائه اسناد و پرونده به واحد ارزیابی پیمانکاران پرونده ها (با چیدمان اشاره شده در فایل راهنما )دریافت خواهد گردید 06/03/96 20/03/96
مهلت دریافت مستندات تا ساعت 12 روز شنبه 20/03/96 می باشد.این زمان قابل تمدید نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد ارزیابی پیمانکاران مراجعه و یا با شماره 89357180 تماس حاصل نمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه