برنامه زمانی رتبه بندی کانون/شرکت های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۵


از کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در طرح رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی نسبت به ارائه درخواست، واریز فیش نقدی و دریافت فابل های ارزیابی اقدام نمایند.

 

بدینوسیله به اطلاع کانون ها و شرکت های تبلیغاتی می رساند مهلت دریافت پرونده تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 6 تیر ماه می باشد.

فعالیت توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان
ارائه درخواست کانون/شرکت تبلیغاتی مبنی برشرکت در رتبه بندی سال 1395 عنوان نامه خطاب به آقای مهندس رضایی-معاون برنامه ریزی و توسعه 95/03/16 95/03/24
ثبت درخواست در دبیرخانه و ارائه شماره ثبت به واحد ارزیابی پیمانکاران
واریز وجه شرکت در رتبه بندی و دریافت فرم واریز وجه شرکت در رتبه بندی به حساب جاری شماره 100900000000 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه برج میلاد 95/03/16 95/03/26
دریافت فرم های مورد نیاز شرکت در رتبه بندی بصورت لوح فشرده و یا دانلود از سایت سازمان
ارائه اسناد و پرونده به واحد ارزیابی پیمانکاران پرونده ها (با چیدمان اشاره شده در فایل راهنما )دریافت خواهد گردید 95/03/23 95/04/02
مهلت دریافت مستندات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 95/04/02 می باشد.این زمان قابل تمدید نیست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد ارزیابی پیمانکاران مراجعه کنید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه