آگهی طرح رتبه بندی شرکتها و کانون های تبلیغاتی در سال 1397


به اطلاع کانون ها و شرکت های تبلیغاتی می رساند مهلت تحویل مدارک و مستندات رتبه بندی سال 97 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه تمدید گردید.

از کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در طرح رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی سال 1397 با همراه داشتن کپی مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ارائه درخواست، واریز فیش نقدی و دریافت فایل های ارزیابی اقدام نمایند.

برنامه زمانی رتبه بندی کانون/شرکت های تبلیغاتی سال 1397
فعالیت توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان
ارائه درخواست کانون/شرکت تبلیغاتی مبنی برشرکت در رتبه بندی سال 1397 عنوان نامه خطاب به آقای بهروز فتحی-معاون برنامه ریزی و توسعه 97/02/08 97/02/17
ثبت درخواست در دبیرخانه و ارائه شماره ثبت به واحد ارزیابی پیمانکاران
واریز وجه شرکت در رتبه بندی و دریافت فرم واریز وجه شرکت در رتبه بندی   به حساب جاری شماره 100900000000 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه برج میلاد به مبلغ 18.000.000 میلیون ریال
97/02/08 97/02/19
دریافت فرم های مورد نیاز شرکت در رتبه بندی بصورت لوح فشرده و یا ایمیل
ارائه اسناد و پرونده به واحد ارزیابی پیمانکاران پرونده ها (با چیدمان اشاره شده در فایل راهنما)دریافت خواهد گردید 97/02/15 97/02/29
مهلت دریافت مستندات تا ساعت 12 روز دوشنبه 97/02/31 می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد ارزیابی پیمانکاران مراجعه و یا با شماره های 89357180 -89357427 تماس حاصل نمایید.

خلاصه ای از مدارک لازم برای شرکت در رتبه بندی تبلیغات 97

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه