اردشیر میرمنگره دبیر اجرایی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

کیفیت آثار، نقطه عطف دوسالانه دیوارنگاری شهری است

مهرنوش علی‌مددی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

نقاشی دیواری تهران را ازآشفتگی های بصری خارج می کند

محمدرضا قربانی اقدم، عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوار نگاری شهر تهران:

شهر تهران به اقدامات و پروژه های هنری نیازمند است

طناز مهدوی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

دوسالانه دیوارنگاری به مخاطب حس نوستالژیک می دهد

اصغر فهیمی فر عضو هیات داوری بخش پژوهشی دوسالانه دیوارنگاری:

دیوارنگاری های حرفه ای پشتوانه پژوهش علمی قابل توجهی دارند

آخرین اخبار

پرونده ویژه

farakhan

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه