معاون فرهنگی و هنرهای شهریسیدمجتبی موسوی

 میزان تحصیلات: کارشناس مجسمه سازی
سمت: معاون فرهنگی و هنرهای شهری


 

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه