معاون فنی و طراحی شهری یاسر جعفری مورکانی
سمت: معاون فنی و طراحی شهری

میزان تحصیلات:دکترای مرمت شهری 

 

 

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه