هیأت مدیره


 
 
مجتبی یزدانی
رئیس هیأت مدیره
 
zarghami
برزین ضرغامی
عضو ثابت
 56
کیهان محمدخانی
عضو ثابت
arefnia 1
محمدعلی کریمی
عضو ثابت
hojat
پیروز حناچی
عضو ثابت
 
 
 
 
 
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • خیابان های باطراوت Vibrant Streets مترجمان :  حمیدرضا حاجی حسینی، نازیلا   محمد  قلی زاده سال چاپ:  1392
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه