مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل

اسماعیل پارسایی
سمت: مشاور ومدیر دفتر مدیرعامل
 میزان تحصیلات: دکترای جغرافیا

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه