نگارخانه برگ (عین الدوله)


شماره تماس ٥-٢٢٩٦٩٧٤٢
نشانی پاسداران- میدان هروی- خیابان شهید وفامنش- خیابان شهید جمالی شرقی -پلاک 12
کد پستی ١٦٦٩٧١٣٦٩١
   

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه