نگارخانه برگ (عین الدوله)


شماره تماس ٥-٢٢٩٦٩٧٤٢
نشانی پاسداران- میدان هروی- خیابان شهید وفامنش- خیابان شهید جمالی شرقی -پلاک 12
کد پستی ١٦٦٩٧١٣٦٩١
   

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه