یادداشت و مقالات

چکیده «منظر شهری» به عنوان سطح تماس «انسان» با «پدیده شهر» نقش قابل توجهی در فهم ناظر از شهر ایفا می کند. این نوشتار برپایه نگرشی پدیدار شناسانه شکل می گیرد و«منظر شهری» را پدیده‌ای دو بعدی می‌داند که ابعاد عینی و ذهنی فضا را…
از ابتدای مطرح شدن موضوع نوسازی و احیای بافت‌های تاریخی در شهر‌های ایران، همواره چالش بین حفظ هویت و ارزش‌های تاریخی این بافت‌ها از یک سو و نوسازی و ایجاد شرایط زندگی امروزین مانندتعریض معابر و افزایش تراکم ساختمانی مطرح بوده است. نگرش موزه ای…
چکیده در طراحی و فرآیند بهبود کیفیت محیط، ارتقا کیفیت بصری عرصه‌های عمومی شهر، بمنظور ارتقای کیفیت حضور مردم از جایگاه والایی برخوردار است، چراکه شکل و منظر شهرها درمعرض دید مستمر مردم قرار دارد و بیش از هر چیز دیگر از طریق دید بر…
چکیده یکی از مهم ترین رویکردهای طرح جامع جدید کلانشهر تهران، تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است که بستر تحقق آن تعامل بیشتر بین شهروندان و شهرداری با محور قرار دادن محلات و فعال کردن نقش آنها در اداره شهر است. محله محوری و…
چکیده هدف از این تحقیق، مطالعه حصارهای موجود در سطح شهر تهران از دیدگاه شهروندان و معماران منظر می باشد تا بدین طریق بتوان با مقایسه اصول موجود و نظر شهروندان به طرح ایده‌آل در این زمینه دست یافت. در جهت رسیدن به مطلوب مورد…
چکیده اهمیت منظر شهری از آن روست که کلیت شهر را به مثابه یک "متن" آشکار ساخته و امکان "قرائت" و "خوانش" این متن را از طریق آسیب شناسی فراهم می‌آورد. همچنین واجد عناصری است که می‌توان وضوح بصری و خوانایی آن را مورد بررسی…
چکیده پارک‌های شهری به مصابه منظر سبز شهری همواره مورد توجه طراحان منظر بوده‌اند. این مقاله جهت بالا بردن کیفیت ارزیابی و طراحی این فضاهای سبز، اصول و معیار های کیفی را جستجو نموده تا با مقایسه با باغ‌های قدیمی ایران تأثیر پذیری آنها افزایش…
چکیده هویت شهری مفهومی است سهل و ممتنع، زیرا هرکس می پندارد،آن را می فهمد. اما آنچه که امروزه بسیاری از شهرهای معاصرما و به خصوص شهرهای جدید ما با آن روبه رو هستند، بی هویتی است. شهرهایی که بدون القای هیچ مفهوم و معنای…
احساس رضایت از زندگی در فضاهای عمومی شهر مبحث بسیار با اهمیتی است؛ رضایت مندی در فضای شهری عاملی است که باعث احساس لذت استفاده در آن می‌شود. در این زمان استفاده کنندگان زیبایی‌های بصری، فضا را با وجود اینکه از قبل نیز موجود بوده…
باغ های تاریخی ایران علاوه بر منظر طبیعی و فرهنگی و معماری به دلیل عظمت و مظهر قدرت معنوی در جهان شهره اند. در فرهنگ ایرانی مفهوم مقدس گیاه که به نوعی باغ ها را تصویر بهشت بر زمین معرفی می‌نماید، باعث شکل‌گیری و ایجاد…
چکیده اولین تصویر ذهنی از یک شهر، از منظر خیابان‌های آن است که اساساً مبین سطح تماس "انسان" و "پدیده شهر" است و بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان، را شکل می¬دهد. در این مقاله نخست با توجه به سیمای نامناسب و…
چکیده امروزه نابسامانی و اغتشاش در سیما و منظر در روستا- شهرهای ایران، واقعیتی پذیرفته شده توسط مسئولین، صاحب نظران و عامه مردم است. بخشی از این نابسامانی ناشی از مداخله انسانی در سکونت‌گاه‌های جدید و بافت‌هایی است که در پیرامون بافت‌های موجود ایجاد می‌شوند.…
چکیده: معماری و شهرسازی ایران در دوران معاصر تحت تاثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی درونی و بیرونی و عوامل تاثیرگذار وابسته بدان، دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. این تغییرات چنان بنیادین بوده که سبک ها و چالش های فراوانی را در فضای معماری و شهرسازی…
چکیده معماری گذشته و سنتی را می توان سرشار از مفاهیمی دانست که براساس فرهنگ، عقاید و اندیشه اسلامی – ایرانی معنا می¬یابد. یکی از مفاهیمی که با ریشه¬گرفتن از فرهنگ اسلامی و باورهای دینی به عرصه معماری سنتی ایران راه یافته، موضوع «محرمیت» است.…
چکیده: از آنجاکه شهر،بستر توسعه اطلاعات، اعتقادات و شیوه های زیستییک جامعه در یک منطقه اخلاقی به دنیای بیرون و بستر شکل گیری حیات مدنی است، ارتباط آموزشهای فرهنگی و دینی به مقوله های تأثیرگذار درعلوم مرتبط با حوزه علوم اجتماعی در مطالعات فلسفه ی…
صفحه8 از19

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه