پنج شنبه, 15 مهر 1395 13:42

مصالح نوترکیب در هنرهای محیطی

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 13:41

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 68

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 13:33

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 67

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 13:32

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 66

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 13:16

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 65

چهارشنبه, 04 فروردين 1395 10:06

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 37

چهارشنبه, 04 فروردين 1395 10:04

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 36

چهارشنبه, 04 فروردين 1395 10:03

استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 35

صفحه1 از2

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه