چهارشنبه, 15 آبان 1392 14:54

دومین جلسه "پیرایش نماهای شهری"

سه شنبه, 31 ارديبهشت 1392 09:51

مجسمه ها غنای بصری شهر

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه