سه شنبه, 20 آبان 1393 09:20

کتاب«طراحی منظر شهر»منتشر شد

یکشنبه, 20 اسفند 1391 11:35

نمود هویت در منظر شهر / ا.منصوری

شنبه, 28 مرداد 1391 13:25

کتاب "زیباسازی و منظر شهری"

شنبه, 28 مرداد 1391 13:23

کتاب "زیباسازی و منظر شهری"

دوشنبه, 23 مرداد 1391 12:52

کتاب "برنامه ریزی منظر شهری"

دوشنبه, 23 مرداد 1391 12:49

کتاب "برنامه ریزی منظر شهری"

صفحه1 از2

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368 ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ،…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه