چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1392 11:26

هنر را باید سر راه مردم برد

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1392 10:39

سمپوزیوم مجسمه سازی در حال تکامل است

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1392 10:03

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 18

یکشنبه, 22 ارديبهشت 1392 11:17

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 16

یکشنبه, 22 ارديبهشت 1392 11:16

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 15

یکشنبه, 22 ارديبهشت 1392 10:39

برپایی سمپوزیوم حق شهروندان است

شنبه, 21 ارديبهشت 1392 13:13

سمپوزیوم ورک شاپی دل انگیز است

پنج شنبه, 19 ارديبهشت 1392 11:16

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 6

چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 10:02

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 5

چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 09:45

سمپوزیوم یک ورک شاپ بین المللی است

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 09:36

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 4

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 09:35

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 3

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 09:25

برگزاری سمپوزیوم مزایای بسیاری دارد

یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 17:31

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 2

یکشنبه, 15 ارديبهشت 1392 17:30

پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران / 1

صفحه7 از8

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه