نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

دینامیسم دیداری در یک پیوست تاریخی

نادر کمالوند

اثر حجمی مصطفی محسنی از دیگر هنرمندان حاضر در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران نوعی هندسه سنتی را مبنای آفرینش هنری قرار داده که اغلب از طریق اجزاء و عناصر معماری و هنرهای سنتی ایران با آن ها آشنایی داریم. مربع چرخان مشبک ها و گره چینی های سنتی این بار و در این اثر از زمینه و پیوست های تاریخی اش جدا شده و در قالب یک شی ابراز وجود می کند؛ یا به عبارت بهتر به صورت یک شی یادمانی. هنرمند در اینجا با تمرکز بر جنبه های شکلی اثر در پی بازآفرینی جلوه هایی از زیبایی شناسی هنر ایرانی است و با برگزیدن یک موتیف از این مجموعه ایده نهایی خود را شکل می دهد.
هنرمند کارکرد و معنای اولیه مربع چرخان در هنر ایرانی را که همان حرکت و تطور شکلی است را آغازی برای شکل گیری اثر خود قرار می دهد و از طریق چیدمان دلخواهش موتیفی را که از این شکل هندسی انتخاب کرده به نحوی تکثیر می کند و گسترش می دهد که در نهایت ما را با نوعی دیگر از حرکت و تداوم شکلی رو به رو می کند . این حرکت دوار که از نحوه قرار گرفتن این موتیف ها حاصل شده در اینجا حجمی سه بعدی را شکل داده که در القای حس حرکت و چرخش تاکید بیشتری را نشان می دهد و بیننده را در نوعی دینامیک بصری درگیر می کند
به این ترتیب در مجموع می شد گفت که هنرمند در تمامیت این اثر شکلی از روابط بصری و بده بستان های عناصر تجسمی را در کارکردهای مشابه با هنر انتزاعی دنبال می کند. در این اثر اگرچه هنرمند عنصری آشنا و مانوس با مخاطب را به عنوان محور اصلی انتخاب می کند اما تلاش دارد تا بیش از دلالت های تاریخی و آشنا بر کارکردهای بصری و زیبایی شناسانه اثر متمرکز شود. در چنین مسیری همان طور که پیش از این اشاره شد هنرمند بر نحوه گونه گون شدن ها و تطورهای شکلی اثر متمرکز می شود که همزمان به دلالت های معنایی موجود در اثر هم نزدیک شود. اثر به وضوح عناصر زیبایی شناختی هنر ایرانی را در قالب یک ترکیب‌بندی هندسی جلوه می دهد که می‌تواند گواه بر این باشد که هنرمند در کنار ایجاد هماهنگی اثر تلاش کرده است تا فضایی غیر مادی و ذهنی را به بیننده القا کند.
در چنین مسیری است که وجه معنایی این اثر که به طور متمرکز بر چگونگی شکل گیری و تحول اشکال غنی و متعالی از روند حرکتی به سوی کمال است در تصویر نهایی بروز پیدا می کند. بر این اساس هنرمند از نوعی همزمانی در کارکردهای زیبایی شناسانه همچنین دلالت های معنایی بهره می برد که در مجموع حاصل توجه او به هردو این کارکردها و دلالت ها است.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه