نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

بازنمایی وضعیتی دشوار

باران رادمنش
«گنتی تاوانگیو» هنرمند آلبانیایی یکی از هنرمندان خارجی شرکت کننده در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران بود که در آن اثری با عنوان « زیبایی ناپایدار» را پدید آورده است.
« زیبایی ناپایدار» حجمی ساخته شده از سنگ است که از ترکیب چهار فرم بیضوی شکل در هم تنیده شده تشکیل یافته است. در نخستین نگاه به این اثربه ظاهر انتزاعی، فرم بسیار ساده شده یک انسان را می توان در آن بازشناخت، انسانی با جنسیت زن که گویی در یکی از حرکت های دشوار ژیمناستیک ثابت نگه داشته شده است ، حرکتی که در آن فرد فقط روی یک دست بر زمین ایستاده و تمامی بدن و پاهایش به موازات زمین امتداد یافته است.
در این اثر، فرم انسانی باز شناخته از ترکیب سه فرم حجمی بیضوی شکل درست شده؛ دو فرم نیمه عمود ایستاده بر پایه این حجم و دیگری، یک فرم نیمه افقی که از درون این دو فرم نیمه عمودی بیضوی شکل گذشته است. یکی از دو فرم بیضوی نیمه عمود که بلندتر از شکل بیضوی دیگر است ، دستهای این فرم انسانی را به وجود آورده اند و حجم بیضوی نیمه عمود دیگر نیز به نظر می رسد که دامن این فرم انسانی با جنسیت زن را تشکیل داده است. فرم بیضوی نیمه افقی هم که از میان دو فرم نیمه ایستا گذشته، نشاندهنده سر و تن و پاهای ساده شده این فرم انسانی است. اما فرم چهارم بیضوی شکل در این اثر که بزرگترین فرم را در این ترکیب به خود اختصاص داده ، فرمی است که سنگینی و بار این وضعیت ناپایدار را با نشستن بر این فرم انسانی دو چندان نشان می دهد.
با چنین برداشتی است که می توان معنای عنوان « زیبایی ناپایدار» را برای این اثر حجمی به درستی درک کرد. در این اثر با فرم ساده شده زنی مواجه هستیم که خود ساختاری ظریف و شکننده دارد و این فرم شکننده مبادرت به حرکت دشواری کرده است که از عهده کمتر انسانی برمی آید؛ او تمامی سنگینی جسم و فرم خود را با تکیه زدن به روی یک دست خود همچنان در حالت تعادل نگه داشته است و علاوه بر تحمل چنین وضعیتی، از پس بار سنگین دیگری که بر دوش او گذاشته شده نیزبه خوبی برآمده است ، همان باری که در این مجسمه به صورت فرم بیضی شکل حجیم و بزرگی نشان داده شده که گویی این فرم انسانی با دست آزاد دیگر خود آن را نیزهمچنان استوار نگه داشته است و در واقع تمامی این حجم به روی یک دست فرم انسانی از جنس زن استوار و متعادل نگه داشته شده است.
اما این لحظه دشوار و در عین حال زیبای ثابت نگاه داشته شده توسط هنرمند خالق این اثر ، اگر که امکان مشاهده ادامه آن بود به یقین این چنین پایدار نمی ماند و چه بسا پس از لحظاتی چند این تعادل و ثبات به ظاهر ناممکن درهم فرو می ریخت. در واقع «گنتی تاوانگیو» سازنده این مجسمه با ثبت این لحظه به خصوص به تقدیر و تحسین قدرت و توانایی نوع انسان در مواجهه با سخت ترین لحظات و پایداری وی در برابر بار دشواری های شرایط خاص زندگی پرداخته است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه