نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

نقش هایی چشم آشنا و دلنشین

باران رادمنش
یکی ازآثار هویت دار در زیرمجموعه آثار خلق شده دومین رویداد سالانه بهارستان که در بعضی نقاط شهر تهران به تماشا گذاشته شده ، ایده استفاده ازنقوش گلیم و قالی به صورت نقاشی روی ستونهای پل یا به صورت حجمی در کنار پیاده رو است . چرا که رهگذران ، رانندگان و شهروندان در حال تردد که چشم هایشان از بدو تولد با این نقوش آشناست و این نقش ها را همواره روی قالی و قالیچه ها و به طور کلی بر فرش زیر پایشان می دیدند، اینک بخشی از نقوش دلفریب و چشم آشنا را روی ستونهای بتونی و سرد نگهدارنده پل ها و یا مجسمه وار در پیاده روهای همجوار با درختان واقعی می بینند.
نخستین هنرمندان سنتی طراح این نقوش با ساده ترین خطوط و فرم ها، پیچیده ترین درختان و گیاهان و پرندگان را در هنر تزئین قالی ها و گلیم ها به ظهور رسانده اند و اینگونه زیبایی های طبیعت را با رنگ هایی درخشان و طرح هایی برآمده از نگاهی ساده گرا و ذهنیتی شاعرانه روی فرش ها به خانه هایمان رهنمون کرده اند. حال در رویداد هنری بهارستان هنرمند معاصر بخش هایی از این نقوش دیرینه را که با فضای امروز شهر متناسب تشخیص داده ، برگزیده است و آنها را برهمچون نقشی بر دیواره ای بتونی یا به صورت سه بُعدی در میان عناصر تشکیل دهنده شهر نشانده است.
این نقوش علاوه بر داشتن هویتی ایرانی که ویژگی چشم آشنایی را برای مخاطب ایرانی به دنبال دارد ، ساختارهندسیِ آنها هم که در نقاشی دیواری و حجم سازی شان حفظ شده ، قابل تأمل است و امتیازی دیگر برای این آثار شهری محسوب می شود. چرا که شکل هندسی این نقوش در فضای شهری که در آن اغلب عناصر، مثل فرم بناها و سازه ها ، هندسی و منظم هستند در هماهنگی کامل است ، در عین این که روح این نقوش که با خاطره جمعی همراه است و ریشه در کاربردی ترین هنر این مرز و بوم یعنی «فرش» دارد با وجود هندسی و گوشه دار و شکسته بودنشان ، همان لطافت و شاعرانگی نقش های فرش را در فضای شهری گسترده است.
سادگی نقش انتخاب شده روی ستون زیر پل باعث می شود تا رانندگان در حال گذر از کنار آن بی آنکه خیلی بخواهند به آن متمرکز شوند با لحظه ای نگاه گذرا آن را ببینند و بدون حواس پرتی که می تواند منجر به حادثه ای شود، همچنان به راه خود ادامه دهند . رنگها در این نقش نیز با وجودی که خالص اند منجر به حواس پرتی رانندگان نمی شود چون خلوص رنگی آن با رنگ خاکستری و سرد زمینه ستونی که رویش نقاشی شده و همچنین فضای اطراف، کنترل می شود و فقط زیبایی این نقش ساده که روح زندگی را بر لوح بی رنگ و سرد پل مهر زده برجای می ماند.
حجم این نقوش هندسی نیز که به صورت درخت و پرندگان انتزاعی روی آن در پیاده رو یا در وسط بلواری میان درختان واقعی کار گذاشته شده ، تقابل قابل تحسینی را ایجاد کرده است. این تقابل به واسطه فرم شکسته و هندسی این اثر حجمی در مقابل فرم نرم تر درختان واقعی ، رنگهای غیر معمول آن در قیاس با رنگ های موجود در یک درخت واقعی و همچنین کوتاهتر بودن این نقش به حجم درآمده از اندازه وعظمت درختان واقعی همجوار ایجاد شده است. اما از طرفی تعدد شاخه ها در این اثر که انبوهی دایره وار را مثل یک درخت واقعی به تماشا گذاشته است و نقوش هندسی و نمادین پرندگان که روی این شاخه ها نشسته اند و همچنین هماهنگی فرم های شکسته آن با عناصر شهری ساخته شده اطراف، همگی دست به دست هم داده اند تا این نقش سه بُعدی ، در عین تقابل و هماهنگی دیده شود و زیبا و دلنشین به نظر آید. فقط ای کاش در نزدیکی این حجم زیبا ، حجم های دیگر رویداد بهارستان کار گذاشته نمی شدند تا زیبایی این اثر دوچندان خودنمایی می کرد . نزدیک بودن آثار هنری به یکدیگر چه در فضای بسته نمایشگاه و چه در فضای باز شهری دلزدگی چشم بیننده و دیده نشدن زیبایی ها را به همراه دارد.
این اثر ساره ارباب معروف در دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان» در اتوبان همت غرب به شرق قبل از خروجی مدرس جانمایی شده است.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه