سر به هوا باش / 1

چرا سر به هوا باش

"سر به هوا" صفتی است تلخ برای کسانی که حواس پرت اند گرچه این صفت شاید کاربرد زیادی نداشته باشد چرا که خیلی ها امروز سر به هوا هستند. اما گاهی هم سر به هوا بودن خوب است برای کسانی که بی توجه، سردرگریبان و سردرگم در خیابان ها و کوچه ها راه می روند بی آنکه کمی به اطرافشان توجه کنند و آنقدر در مشکلات غرق هستند که هیچ از تاریخ و هویت و قصه خانه ها، کوچه ها و خیابان هایشان خبر ندارند.از قضا آنها باید سر به هوا باشند بهتر است بگوییم وقتی کوچه گردی می کنید سر به هوا باشید.این یک توصیه کلی است برای کشف شهود رویدادهایی که پیش از ما رخ داده، برای درک زندگی مردمانی که نه چند هزار و چند صد سال پیش از ما بلکه فقط چند دهه قبل از ما زندگی می کردند و پدربزرگان و مادربزرگان همه ما هستند.حتی می توان سر به هوا بود برای باززنده سازی خاطرات کودکی مان که در لابلای هیاهوی شهرها گم شده، شهرهایی که هر روز دستخوش تغییرات جدی می شوند و هویت و داستان هایی که در این بین گم و یا برای همیشه محو میشود.

کافی است کمی سر به هوا باشید تا در پرسه زدن های سر به هوایی خانه های آجری با سقف شیروانی و ایوان های زیبا را ببینید که سالهاست متروکه شده اند و در دعوای بین ورثه روز به روز به تخریب نزدیک تر می شوند، خانه هایی که روزگاری زندگی در آنها جریان داشته، خانواده هایی که شکل گرفتند، کودکانی که به دنیا آمدند بزرگ شدند و خود تشکیل زندگی دادند.همین طور می توان کاشیکاری ها ، گچبری ها و آیینه کاری های زیبا را دید که نشان از زبردستی هنرمندان استادکار آن دارد. اینها همگی بخشی از تاریخ معماری فراموش شده مان هستند.

باید کمی سر به هوا بود تا مغازه هایی را دید که چند دهه از عمرشان گذشته و صاحب مغازه با تک تک آجرهای آن خاطره دارد و همچون عمر محل کارش رو به بازنشستگی است.

باید در خیابان گردی و کوچه گردی ها کمی بیشتر به اطراف دقت کرد تا درختان کهنسالی را دید که هنوز طوطی ها، گنجشک ها،یا کریم ها و کلاغ زاغی ها نسل به نسل روی آنها زندگی می کنند و با قطع هریک از این درختان به بهانه برج سازی و یا تعریض خیابان پرندگان بسیاری بی خانمان می شوند.

کمی تامل میخواهد تا متوجه شد بچه ها در هرحالی در این شهر بزرگ شادند. آنها نه از آلودگی هوا و نرخ تورم چیزی سر در می آورند و نه دغدغه نان شب و کرایه خانه دارند.برایشان کمی آب برای آب بازی، یک توپ برای فوتبال و چند همبازی بس است.

هرچه هست باید کمی از لاک خود بیرون آمد تا جاذبه هایی از شهر را دید که در هیچ کتاب گردشگری نمی توان پیدا کرد.باید سر به هوا بود تا نادیده ها را دید و تجربه ها را با دیگران قسمت کرد.پس برای یک روز هم که شده «سر به هوا باش»

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب «تهران در تصویر» نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه