بررسی تأثیر ویژگی‌های قطعه بندی اراضی مسکونی بر منظر شهری / ب.گنجعلی زاده

چکیده

منظر شهری از ساخت و در کنار هم قرار گرفتن عناصر یک شهر شکل می گیرد که در کنار توجه به کارآیی و پاسخ گویی این عناصر به نیازهای شهروندان، مباحث زیباشناختی و کیفیت بصری آنها نیز باید مدنظر قرار گیرد. امروزه واحدهای مسکونی مهم‌ترین اجزای سازنده ی شهر هستند که در کنار سایر اجزا و عناصر شهری، کلیت شهر را به وجود می آورند. در سال های اخیر به دنبال کمبود مسکن و گرانی آن به خصوص در کلان شهرها گرایش به کوچک سازی واحدهای مسکونی را شاهد هستیم که تفکیک اراضی مسکونی به قطعات کوچک را به همراه داشته است. این قطعات کوچک و فشرده به خصوص در بافت‌های نوساز، نابسامانی منظر شهرها را تشدید کرده است، چرا که هر چه تعداد قطعات بیشتر و فشرده تر می شود، تأثیر ویژگی‌های قطعه بندی زمین بر منظر شهری پررنگ‌تر می شود. در این مقاله سعی شده با بیان نحوه تأثیرگذاری ویژگی‌های قطعه بندی زمین بر منظر شهری، ضرورت بازنگری در ضوابط و مقررات قطعه بندی زمین در طرح‌های شهری مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که قطعه بندی زمین، به عنوان مقدمه کار ساختمانی نقش زیادی در منظر شهری دارد و بسیاری از عوامل دخیل در منظر شهری را تحت الشّعاع قرار می دهد. از این رو هدف اصلی این مقاله شناخت تأثیر ویژگی‌های قطعه بندی اراضی مسکونی بر منظر شهری است. با توجه به نابسامانی سیما و منظر شهری در بافت‌های نوساز، نتایج حاصل از این طرح پژوهشی می تواند در طرح های آماده سازی اراضی در توسعه های جدید شهری مورد استفاده قرار بگیرد.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه