فراخوان شناسائی و ارزیابی پیمانکاران مرمت بناها، بافت ها و آثار تاریخی درسال 1396


بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه مرمت بناها، بافت ها و آثار تاریخی می رساند، سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به ارزیابی شرکت های فعال این حوزه کاری ، درسال 1396 اقدام نماید .
متقاضیان محترمی که دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته مرمت می باشند، می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 31 فروردین 96 جهت ارائه درخواست خویش به واحد ارزیابی پیمانکاران سازمان زیباسازی شهر تهران به نشانی میدان هفتم تیر،خیابان مفتح جنوبی ، نبش کوچه شیرودی، پلاک 2 مراجعه نمایند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه