فراخوان جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)

سازمان زیباسازی شهر تهران سومین جشنواره ملی مبلمان شهری را با عنوان دایره خلاق برای سومین سال متوالی(در زمستان سال جاری) برگزار می کند.
این جشنواره با هدف توجه به مفاهیم بنیادین طراحی، توسعه ی ایده های نو، تحقق آرمان های شهری، بهبود کیفیت مبلمان شهری بر اساس مبانی والگوهای فرهنگ و هویت ایرانی و انسان محور در راستای تامین نیازها و اهداف سازمان و به طور خاص تشویق و ترغیب طراحان، هنرمندان و متخصصان ایرانی در حوزه مبلمان شهری برای طراحی و ارائه ایده های خلاقانه، نوآورانه و اصیل و به کارگیری آنها در فرآیند زیباسازی شهری، برنامه ریزی گردیده و به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مرحوم دکتر رضا سیروس صبری این کتاب شامل مبانی نخستین برای تجدید حیات مفهوم مدنی شهر و فرهنگ شهری می باشد. سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با ارائه این اثر ارزشمند، سعی داشته یپوندی کاربردی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه