آگهی شناسایی شرکت های تولید کننده و مجری لوازم بازی کودکان دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران یا اروپا


سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به خرید تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلنی با مشخصات ذیل، اقدام نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان و مجریان لوازم بازی کودکان دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و یا اروپا، دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی فراخوان، مستندات خود شامل: رزومه کاری، گواهی استاندارد و طرح های تولید شده به شرح موارد ذیل را به همراه کلیه مشخصات فنی به اداره مبلمان شهری، معاونت فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی به آدرس: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شهید شیرودی، پلاک 2، سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه سوم ارسال نمایند.

مجموعه های بازی مورد نظر:

1_ مجموعه بازی شامل: 2 عدد تاب، یک عدد سرسره دوبل تک ایستگاهی، یک عدد سرسره دوبل دو ایستگاهی، یک عدد سرسره مارپیچ دو ایستگاهی، یک عدد سرسره ساده، یک عدد صخره نوردی، پلکان، سکو و قطعات پلی اتیلنی تزئینی مربوطه

2_ مجموعه بازی شامل: یک عدد سرسره مارپیچ، یک عدد سرسره دوبل، یک عدد سرسره ساده، یک عدد صخره نوردی، حلقه های بارفیکس ( یا بازی مشابه)، پلکان، سکو و قطعات پلی اتیلنی تزئینی مربوطه

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه