آگهی شناسایی شرکت های تولید کننده و مجری لوازم بازی کودکان دارای استاندارد


با توجه به برنامه سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص شناسایی شرکت های تولید کننده و مجری لوازم بازی کودکان دارای استاندارد، از کلیه شرکت ها و پیمانکاران توانمند در این خصوص دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی فراخوان، مستندات، رزومه و کاتالوگ های مربوطه را به اداره مبلمان شهری، معاونت فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی واقع در پایین تر از میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شیرودی، سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه سوم ارسال نمایید.

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه