آگهی شناسایی تولیدکنندگان و پیمانکاران مبلمان شهری


با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرائی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکت ها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی فراخوان، سوابق برابر با اصل شده کلیه مدارک شامل مدارک ثبتی(اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات) مدارک شناسایی مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، گردش مالی شرکت، سوابق اجرائی و نمونه قرارداد شرکت را به اداره مبلمان شهری، معاونت فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی واقع در چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار جنوبی(شهیدی)، کوچه کمان، پلاک 17 ارسال نمایید.

مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده و ارزیابی  پیمانکاران و شرکتهای مشاور

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده رتبه بندی  شرکتها و پیمانکاران

مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل دادگستری یا دفتر خانه )

کپی اساسنامه (نام شرکت و فعالیت مورد تقاضا در اساسنامه درج شده باشد)

کپی روزنامه رسمی تاسیس و تمامی تغییرات شرکت (مدیر عامل دارای حق امضاء تعهد آور)

کپی شرکت نامه یا اظهار نامه

کپی آگهی تغییرات - برابر با اصل در دفتر خانه یا شعبات دادگستری

تکمیل فرم تعهد نامه قانون منع مداخله کارکنان دولت به امضاء مدیر عامل - رئیس هیات مدیره - نائب رئیس و اعضاء هیات مدیره

گواهی نمونه  امضاء مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در دفتر خانه


نمونه قرارداد ها وطرحهای شرکت در 5 سال اخیر

- کپی برابر با اصل نمونه قرارداد شرکت مرتبط با رشته درخواستی (ارائه حسن انجام کار)

-تجربه ویژه


ماشین آلات

شناسنامه مالکیت و سند خودروها- فاکتور خرید ماشین آلات ( برابربا اصل در دفتر خانه یا  دادگستری)

-تجهیزات سخت افزار و نرم افزاری شرکت


توان مالی شرکت

ارائه گردش مالی 2 سال شرکت - ارائه ضمانتنامه های معتبر بانکی در5 سال گذشته -میزان اعتبار بانکی- ارائه اسناد مالکیت (دفتر،کارگاه،کارخانه،...برابر با اصل در دفترخانه)


مدارک تحصیلی و سوابق کاری مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره (برابر با اصل در دادگستری یا دفتر خانه)

کپی  همه صفحات شناسنامه- کارت ملی-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم- کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل

کپی همه صفحات شناسنامه - کارت ملی- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیات مدیره

ارائه اصل سوابق کاری مرتبط با رشته مورد تقاضا جهت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره (گواهی بیمه و ذکر نام کارگاه و تاریخ فعالیت در گواهی بیمه به تفکیک شرکتهای عنوان شده)

تکمیل فرم وضعیت تحصیلات و مشخصات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره به صورت مجزا

ارائه لیست بیمه اعضاء کلیدی شرکت

چارت شرکت


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه