طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی درسال 1393موضوع آگهی : طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی درسال 1393

بدینوسیله به اطلاع شرکت ها وکانون های تبلیغاتی می رساند سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی ، درسال 1393 اقدام نماید . طرح رتبه بندی جهت شرکت در مزایده های این سازمان مربوط به بهره برداری از سازه ها و فضاهای تبلیغاتی در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.

متقاضیان محـترم می توانند تا پـایان وقت اداری مورخ 1/5/93 جهت تسلیم درخواست خویش به معاونت تبلیغات ودرآمد سازمان زیباسازی به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتراز میدان ونک ،کوچه دامن افشار ،پلاک 55 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت های فاقد رتبه بندی حق شرکت در مزایده های بهره برداری از سازه ها و فضاهای تبلیغاتی را نخواهند داشت .


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه