فراخوان ارزیابی و دستیابی به طرح های مختلف المان های نوری و شناسایی شرکت های توانمند


بسمه تعالی


فراخوان ارزیابی و دستیابی به طرح های مختلف المان های نوری و شناسایی شرکت های توانمند

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد به منظور تکریم اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی، فرآیند نورپردازی مناسبتی سطح شهر تهران را به صورت اجاره المان های نوری به مدت یک سال به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از شرکت های علاقه مند به همکاری دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار فراخوان نسبت به ارسال طرح و پروپوزال پیشنهادی به همراه سوابق ثبتی و کاری مربوطه به نشانی میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، نبش خیابان شهید شیرودی، سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه سوم، مدیریت نور ومبلمان شهری اقدام نمایند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه