آگهی شناسایی شرکت های استارت آپ در حوزه مبلمان و نورپردازی شهری


بسمه تعالی

آگهی شناسایی شرکت های استارت آپ در حوزه مبلمان و نورپردازی شهری

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های استارت آپ فعال در حوزه مبلمان و نورپردازی شهری، اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های مذکور دارای سابقه فعالیت حداقل یکسال، دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی فراخوان، مستندات خود شامل: رزومه کاری ، طرح های تولید شده جدید و پروژه های مرتبط خود را به همراه کلیه مشخصات فنی به مدیریت نور و مبلمان شهری، معاونت فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی به آدرس: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شهید شیرودی، پلاک 2، سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه سوم ارسال نمایند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه