اطلاعیه شورای سیاست‌گزاری بهارستان ۹۷ در خصوص مبالغ و هدایای ورودی و معرفی شورای هنری و کارگروه‌های داوری


در پی انتشار فراخوان و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های مکرر هنرمندان در نحوه‌ محاسبه مبالغ بخش‌های سه‌گانه‌ی رقابتی، شورای سیاست‌گزاری به‌منظور روشنگری و تسهیل حضور هنرمندان، مقررات مالی بهارستان ۹۷ را به‌شرح زیر اصلاح می‌نماید:
۱. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "درختستان" مجموعاً، یکجا و به‌طور مقطوع ۸۰ میلیون ریال (هشت میلیون تومان) تعیین شده است این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۲. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "دیوارهای کوچک شهر من"، مجموعا، یکجا و به‌طور مقطوع ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است. این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۳. مبلغ هدیه ورودی پذیرفته‌شدگان بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی نوگرا" ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) است، هزینه‌های اجرایی آثار با توجه به طرح و نظر شورای کارشناسی رویداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: تصمیم‌گیری در خصوص موارد ویژه با نظر شورای کارشناسی (شورای هنری و فنی)خواهد بود.

معرفی اعضای شورای هنری بهارستان:
اعضای شورای هنری بهارستان ۹۷، در سه کارگروه تخصصی به شرح ذیل معرفی می‌شوند:
کارگروه داوری بخش "دیوارهای کوچک شهر من" و "تخم‌مرغ‌های نوروزی":
خانم معصومه مظفری و آقایان: محمدرضا فیروزه‌ای، سیدمحمود شعیبی، کیانوش غریب‌پور، سعید روانبخش، پژمان رحیمی‌زاده، سید فضل‌الله طباطبایی
کارگروه داوری بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا":
آقایان: محسن ناصریان، محمدرضا قربانی‌اقدم، کامبیز صبری، مجید کریمی، محمود پورنصری‌نژاد 

logo

کارگروه داوری بخش "درختستان": (این بخش با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران برگزار می‌گردد)

آقایان: محمدرضا خلجی، مجید حقیقی، سهند حسامیان، معصومه میرحسینی، فرزین هدایت‌زاده

  دبیراجرایی: بهداد لاهوتی

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه