اطلاعیه شورای سیاست‌گزاری بهارستان ۹۷ در خصوص مبالغ و هدایای ورودی و معرفی شورای هنری و کارگروه‌های داوری


در پی انتشار فراخوان و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های مکرر هنرمندان در نحوه‌ محاسبه مبالغ بخش‌های سه‌گانه‌ی رقابتی، شورای سیاست‌گزاری به‌منظور روشنگری و تسهیل حضور هنرمندان، مقررات مالی بهارستان ۹۷ را به‌شرح زیر اصلاح می‌نماید:
۱. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "درختستان" مجموعاً، یکجا و به‌طور مقطوع ۸۰ میلیون ریال (هشت میلیون تومان) تعیین شده است این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۲. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "دیوارهای کوچک شهر من"، مجموعا، یکجا و به‌طور مقطوع ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است. این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۳. مبلغ هدیه ورودی پذیرفته‌شدگان بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی نوگرا" ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) است، هزینه‌های اجرایی آثار با توجه به طرح و نظر شورای کارشناسی رویداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: تصمیم‌گیری در خصوص موارد ویژه با نظر شورای کارشناسی (شورای هنری و فنی)خواهد بود.

معرفی اعضای شورای هنری بهارستان:
اعضای شورای هنری بهارستان ۹۷، در سه کارگروه تخصصی به شرح ذیل معرفی می‌شوند:
کارگروه داوری بخش "دیوارهای کوچک شهر من" و "تخم‌مرغ‌های نوروزی":
خانم معصومه مظفری و آقایان: محمدرضا فیروزه‌ای، سیدمحمود شعیبی، کیانوش غریب‌پور، سعید روانبخش، پژمان رحیمی‌زاده، سید فضل‌الله طباطبایی
کارگروه داوری بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا":
آقایان: محسن ناصریان، محمدرضا قربانی‌اقدم، کامبیز صبری، مجید کریمی، محمود پورنصری‌نژاد 

logo

کارگروه داوری بخش "درختستان": (این بخش با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران برگزار می‌گردد)

آقایان: محمدرضا خلجی، مجید حقیقی، سهند حسامیان، معصومه میرحسینی، فرزین هدایت‌زاده

  دبیراجرایی: بهداد لاهوتی

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه