.:خیابان های باطراوت

خیابان های باطراوت

Vibrant Streets

مترجمان :  حمیدرضا حاجی حسینی،

نازیلا   محمد  قلی زاده

سال چاپ:  1392
در کتاب « خیابان های باطراوت »، برنامه هماهنـگ مبلمـان خیابانی تورنتو به عنوان راهنمای طراحی و سیاست گذاری مبلمان خیابانی، به تفصیل آورده شده است.

در مجموعـه حاضر سعـی شـده است، به تمـامی جنبـه های ظاهری، اجرایی و رفع نیاز استفاده کنندگان، پاسخ داده شود. هدف از این برنامه، هماهنگ کردن طراحی، فرم، مقیاس، مصالح و جانمایی مبلمان خیابانی به منظور بهبود بخشیدن به دسترسی، امنیت و زیبایی فضاهای عمومی است. طرح فوق، فرصتی مهیا می سازد تا با نگاهی انتقادی به بازنگری برنامه مبلمان خیابانی، معیارها و راهبردهای بهسازی طراحی و جانمایی، پرداخته شود.

زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 23 بهمن 1392 12:27

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه