.:کتاب ویژه نامه شهر، زندگی، زیبایی - پیاده راه

تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

نوبتو سال انتشار:1390


مباحث کتاب:

رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری فعالیت های اجتماعی پیرامون مفهوم جدید خیابان و شهر پیاده مدار، چهره تازه ای به شهرهای امروز داده استو شهرهای برتر امروز، در رقابتی نفس گیر در تلاشند تا چهره مهربان تری نسبت به عابر پیاده از خودشان دهند و آغوششان را برای پذیرفتن هر چه گرمتر او باز کنند.

شهرهای ما و به خصوص تهران جای امنی برای پیاده نیست و پیاده عملا شهروند درجه دوم غریبه ای در جستجوی ماشین تلقی می شود. توجه مسئولین به این وجه شهر، عمدتا مصروف ساخت و سازها و نو کردن هایی شده است که درصد بالایی از آنها، نتوانسته است ارتباط مخدوش پیاده در شهر را از نو ساماندهی کند. به نظر می رسد انجام این امر در گرو زیر ساخت های درست فکری و نگاهی همه جانبه به موضوع پیاده مخصوصا از وجه فرهنگی آن است.

این مجموعه در نظر دارد نگاهی همه جانبی به موضوع پیاده محوری را به نمایش بگذارد. پیام این مجموعه این خواهد بودکه شهر پیاده مدار، شهری است حاصل نگاهی خاص، جامع و متوازن به مفاهیم تازه.


زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 06 دی 1391 12:30

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه