.:کتاب "برنامه ریزی منظر شهری"

نام کتاب:برنامه ریزی منظر شهری

نویسنده:دکتر حسین کلانتری خلیل آباد- دکتر هانیه اخوت

ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی

تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

قیمت:95.000 ریال

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390

مباحث کتاب:

توسعه بی رویه شهرها، عدم همخوانی بافت مرکزی با الگوهای جدید شهرنشینی، ترافیک و آلودگی و بی توجهی مدیریت و برنامه ریزی شهری به مقوله منظر شهری باعث افت کیفیت زندگی در شهر می شود. توجه به منظر شهری برای کیفیت زندگی در شهر لازم و ضروری است و بدیهی است که برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت منظر شهری نیازمند دستیابی به معیارها و شرایطی است که آسایش و رضایت مندی شهروندان را از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانی آنان پاسخ گوید.

کتاب «برنامه ریزی منظر شهری» در شش فصل گردآوری شده تا بعنوان منبعی برای دست اندرکاران حوزه طراحی شهری در سازمان های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول: به بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم منظر شهری می پردازد.

فصل دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری منظر شهری در ایران و غرب مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: برنامه ریزی منظر مطلوب شهری با ذکر شاخص های منظر مطلوب اختصاص یافته و ضوابط مربوط به ساماندهی فضای شهری را بیان می دارد.

فصل چهارم: به برنامه ریزی مبلمان شهری و نحوه گزینش مبلمان بر اساس الگوهای رفتاری شهروندان پرداخته است.

فصل پنجم: انواع مبلمان شهری بر اساس گونه بندی و نحوه قرارگیری آنها در محیط های شهری را مورد بررسی قرار داده است.

فصل ششم: به بررسی وندالیسم و راه های مقابله با آن مطرح شده است.


زمان آخرین ویرایش: دوشنبه, 23 مرداد 1391 12:53

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه