.:کتاب "برگ های پژوهش 1"

نام کتاب:برگ­های پژوهش 1 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1387-88

نویسنده:محمدحسن حامدی

ناشر:نشر پیکره

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

قیمت:70.000 ریال

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390

 

مباحث کتاب:

سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور بزرگداشت نام و یاد مفاخر و نوابغ هنری، از بهمن ماه سال 1388 نسبت به برگزاری سلسله مراسم­های نکوداشت و برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان بزرگ شهر را با عنوان «نشست­های پژوهشی هنر» آغاز نمود و نگارخانه برگ را برای این منظور در نظر گرفت.

تردیدی نیست که علی­رغم زحمات بسیار مورخین داخلی و خارجی، هنوز بخش­های زیادی از تاریخ هنر ما نادیده انگاشته شده است. پژوهش­ها مبین این مطلب است که ما در ثبت کلیات گام­های بسیار موثری برداشته­ایم؛ اما همیشه جزئیات را از قلم انداخته­ایم.

نشست­های پژوهشی هنر با هدف گردآوری مجموعه­ای از اسناد خاموش و فراموش شده هنرمندان معاصر آغاز شد تا زمینه را برای پژوهش­های بیشتر و غنای تاریخ هنر این سرزمین مهیا سازد و شرایط را برای آشنایی مردم با زندگی و آثار هنرمندان خود فراهم سازد.

نخستین نشست پژوهش هنر در اولین سالگرد هنرمند معاصر آقای ژازه تباتبایی در بهمن ماه 1387 برگزار شد و با برگزاری هشت نشست در آذر 1388 پایان یافت.

سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور حفظ و در دسترس قرار دادن مطالب ارائه شده نسبت به تدوین و انتشار آثار، عکس و اسناد نمایش داده شده در نگارخانه برگ همت نهاد و به مکتوب کردن سخنرانی مدعوین برنامه­ها پرداخت.

نشست­های برگزار شده درنگارخانه برگ به هنرمندانی همچون: ژازه تباتبایی، ابوالحسن­خان صدیقی، حسین بهزاد، علی اکبر صنعتی، اسماعیل آشتیانی، علی قهاری، جلیل ضیاءپور، بیوک احمدی پرداخته که متن سخنرانی مدعوین نشست­ها درباره این هنرمندان در کتاب حاضر به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه