.:کتاب "زیباسازی و منظر شهری"

نام کتاب: زیباسازی و منظر شهری  (مقالات و آراء نشست­های تخصصی)- زمستان 1389

ناشر: نشر پیکره

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

نوبت و سال انتشار: چاپ اول 1390


مباحث کتاب:

سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1389 با همکاری مرکز پژوهشی نظر، دانشگاه تهران و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری نشست­های تخصصی با عنوان «زیباسازی و منظر شهری» نمود.

مجموعه مقالات مطرح شده در این نشست­ها که پیرامون نگرش زیباشناختی و کیفیت محیط در سیمای شهری برگزار شده­اند ؛ در این کتاب گردآورده شده است.

مبحث اول: این کتاب به موضوع زیبایی­شناسی منظر شهری پرداخته که دکتر سید امیر منصوری با توصیف مفهوم زیبایی به بررسی آن در فرهنگ ایرانی و اسلامی و همچنین آسیب­شناسی زیبایی در ایران پرداخته است. دکتر سایمون­بل نیز طی مقاله­ای به نقش زیست محیطی زیباسازی توسعه شهرها و بافت­های حاشیه­ای و رابطه آن با سلامتی افراد اشاره داشته است.

مبحث دوم: مبلمان شهری با هویت ایرانی اسلامی است که جمشید امامی و سید مسعود سعیدی طی دو مقاله به هویت بخشی کاربردی مبلمان شهری و جایگاه مبلمان شهری در شهرهای ایرانی-اسلامی پرداخته­اند. در ادامه همین مبحث مقالاتی با محوریت همپونی فرهنگ و نشانه­شناسی بر بستر زیباسازی شهری و استفاده از هویت ایرانی در طراحی المان­های شهری به چاپ رسیده است. در انتهای همین مبحث دو مقاله در رابطه با جایگاه مبلمان شهری در بهبود فرهنگ شهروندی و واقعیت گرایی در موضوع هویت شهری اشاره شده است.

مبحث سوم: با بررسی عناصر مزاحم در منظر شهری و زیباسازی به زندگی شهری در فضای شهری، شهری ایمن و جامعه­ای سالم، و انسان مدرن و زندگی در غار پرداخته است.

مبحث چهارم: به ابعاد اجتماعی-فرهنگی رویکردی زیباسازی در منظر شهری در دهه اخیر پرداخته و مقالاتی در مورد درک حقیقی زیبایی، زیبایی و رسیدن به کمال، و زیبایی ذاتی و زیبایی عرضی در این فصل آمده است.

مبحث پنجم: با بررسی کارکرد هنرهای شهری در زیباسازی شهری به تاثیر هنر علی­الخصوص هنر مجسمه­سازی بر فضا و حیات شهری پرداخته و بر رعایت تناسب در اجرای پروژه­های شهری تأکید دارد.

مبحث ششم: این قسمت سلسله مقالاتی در رابطه با اثرات آلودگی نوری در سیما و منظر شهری است که به توصیف آلودگی نوری و اثرات مخرب آن پرداخته و راهکارهایی را برای مقابله با آن ارائه می­دهد.

مبحث هفتم: با محوریت مفاهیم و رویکردی نوین در زیباسازی شهری به زیباسازی و کیفیت زندگی شهری می­پردازد.

مبحث هشتم: نیز با بررسی نگرش زیباشناختی و کیفیت محیط در منظر شهری به لزوم مشارکت در امر زیباسازی و استفاده از روان­شناسی و خلاقیت هنری در زیباسازی می­پردازد.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:15

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه