افزایش رضایتمندی تبلیغات محیطی در شهر تهران/ به دنبال تعامل بیشتر با تولیدکنندگان داخلی هستیم

مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بازدید از پانزدهمین نمایشگاه تبلیات و شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری، گفت:سازمان زیباسازی با تشکیل کمیته نظارت بر تبلیغات محیطی تلاش کرده تا رضایت شهروندان را نسبت به گذشته جلب و آن را افزایش دهد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، یزدانی در بازدید از شانزدهمین نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل عمومی با بیان اینکه در این نمایشگاه کارهای بسیار جدیدی در حوزه خدمات شهری ارائه شده است، گفت: با توجه به حمایت از تولید داخلی به دنبال تعامل با تولیدکنندگان داخلی هستیم.
وی افزود: سازمان زیباسازی در خصوص برقراری تعامل با سایر شرکت ها اقدامات خوبی انجام داده است. هم اکنون شرایط مهیا شده تا بتوانیم با تولید کنندگانی که در حوزه خدمات شهری فعالیت می کنند، همکاری داشته باشیم.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: به دنبال همکاری با تولید کنندگانی که خدمات کیفی خوبی به شهروندان ارائه می دهند، هستیم.
یزدانی با اشاره به تبلیغات محیطی که در سطح شهر انجام می شود، تصریح کرد: هر شخصی از یک زاویه به تبلیغات سطح شهر نگاه می کند و همین موضوع هم انتظارات را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: سازمان زیباسازی با تشکیل کمیته نظارت بر تبلیغات محیطی تلاش کرده تا رضایت شهروندان را نسبت به گذشته جلب و آن را افزایش دهد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه