تهران از زیبایی های زیادی برخوردار است/ شهرداری مشهد و تهران در بسیاری فعالیت ها تبادل تجربه دارند

هادی بختیاری معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در بازدید از پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات و شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری، گفت: معتقدم طرح هایی که در سازه های تبلیغات محیطی اجرا می شود، متوسط است و باید قوی‌تر روی طرح ها کار شود.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، بختیاری با اشاره به اینکه بر اساس جغرافیا، شهرهای مشهد و تهران تفاوت های متنوعی با یکدیگر دارند، گفت: بین این دو شهر از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز تفاوت های زیای وجود دارد به این منظور که مشهد قطب فرهنگی، مذهبی و گردشگری و تهران قطب اقتصادی و سیاسی در کشور به شمار می رود.
وی افزود: بدون تردید شهرداری مشهد و تهران در انواع فعالیت ها با یکدیگر تبادل تجربه دارند، برای انجام برخی فعالیت ها دوستان ما در مشهد سعی می کنند از نقاط قوت و ضعف اقدامات صورت گرفته در شهر تهران آسیب شناسی هایی انجام دهند و بعد آن را به مرحله اجرا برسانند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه سهم طبقات اجتماعی و فرهنگی در شهر مشهد نیز با تهران متفاوت است، تاکید کرد: در راستای رشد و توسعه فضای اقتصادی و سیاسی زمینه های بسیار خوبی در شهر مشهد داریم اما بر اساس برخی الزامات رنگ و بوی این شهر باید متفاوت از دیگر شهرها باشد.
بختیاری ادامه داد: بدون تردید فضای تبلیغاتی شهر تهران را رصد می کنیم. به نظرم کمپین قرار ما، خط سفید و دیگر کمپین ها اقدام بسیار خوبی بود.
وی با بیان اینکه بدون شک تهران از زیبایی های زیادی برخوردار است، تصریح کرد: اما انتظارم از شهر تهران به عنوان پایتخت کشور بیشتر است چراکه جایگاه این شهر با دیگر شهرهای کشور تفاوت دارد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه