نگاهی به طرح منزلت فضایی میدان مشق در گفت وگو با منوچهر معظمی، مجری طرح با نشریه چلچراغ:

از مشق نظامی تا گذر فرهنگ و هنر

حکایتی «چلچراغی» از دیروز تا امروزِ میدان مشقِ تهران

مربع خاطرات

آخرین اخبار

نظر سنجی

> <

farakhan

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • آقای محمدرضا بمانیان و خانم فریال احمدی این کتاب شامل 5 فصل اصلی (1- طراحی منظر، 2- اکولوژی منظر، 3- برنامه ریزی منظر، 4- مرمت منظر، 5- روش ها در طراحی منظر) می باشد که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه