.:راز خط و نقاشیخط- نگاهی به زندگی و آثار رضا مافی

پدید آورنده: کاوه تیموری

تا حدود سالهای 47-48 در هنر خوشنویسی و نقاشیخط نوآوری های شده بود؛ اما نگاه مافی متفاوت بود. مافی در نقاشیخط به ترکیباتی جدید دست پیدا کرد و با شناختی که از رنگ و فرم داشت به نتایج قابل توجهی رسیده بود. به خصوص در آثار او رنگ های قهوه ای در طیف های مختلف خودنمایی می کرد. استاد رضا مافی دستی توانا داشت و در خوشنویسی از شیوه غلامرضا پیروی می کرد و طی سال های فعالیتش آثار ماندگار از خود به یادگار گذاشت. در هر چه در مورد رازهای خط و نقاشیخط بررسی و تحقیق شود هنوز حرف های ناگفته بسیاری باقی است که مرور آن ها برای رهروان این هنر والا به خصوص جوانان لازم و ضروری است.

هنر نقاشیخط تیغ دومی است که می تواند با آفاتی چون ناآگاهی از مراحل کار و لوازم و زمینه های آن رهرو علاقمند را سر خورده و یا هنر او را تهی از عمق لازم فرهنگی و هنری کند. از این حیث بازخوانی تجربه مافی که در عمری کوتاه تاثیر پایداری را از خود بر جای نهاد ضروری است و درکنار مطالعه و شناخت سلوک هنری سایر بزرگان می تواند جورچین لازم را برای شکل دادن بینش هنری رهروان این وادی فراهم سازد. مافی در درون سنت خوشنویسی و با نگاه ویژه به میرزا غلامرضا راه های تازه ای گشود که در تابلوها ی نقاشیخط او نیز تبلور یافته است.

در این کتاب سعی شده گوشه ای از این سرمایه مورد تحلیل و معرفی قرار گیرد. بر این اساس کتاب حاضر در پنج فصل به شرح زیر سامان یافته است.

فصل اول: زمینه های اجتماعی، هنری و گرایش مافی به خط وخوشنویسی راهمراه با مراحل تحول هنری او مورد توجه قرار داده است.

فصل دوم: شیوه و شگردهای هنری مافی با بررسی روش کاری و تداوم سال های تجربه اندوزی او مورد توجه قرار گرفته و روی آوردن وی به هنر نقاشیخط

فصل سوم: ویژگی های فنی در خط نستعلیق مافی مورد بررسی قرار گرفته شده است

فصل چهارم: تلخیص مطالب پیش گفته ذکر شده

فصل پنجم: گزیده آثار مافی

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه