.:راز خط و نقاشیخط- نگاهی به زندگی و آثار رضا مافی

پدید آورنده: کاوه تیموری

تا حدود سالهای 47-48 در هنر خوشنویسی و نقاشیخط نوآوری های شده بود؛ اما نگاه مافی متفاوت بود. مافی در نقاشیخط به ترکیباتی جدید دست پیدا کرد و با شناختی که از رنگ و فرم داشت به نتایج قابل توجهی رسیده بود. به خصوص در آثار او رنگ های قهوه ای در طیف های مختلف خودنمایی می کرد. استاد رضا مافی دستی توانا داشت و در خوشنویسی از شیوه غلامرضا پیروی می کرد و طی سال های فعالیتش آثار ماندگار از خود به یادگار گذاشت. در هر چه در مورد رازهای خط و نقاشیخط بررسی و تحقیق شود هنوز حرف های ناگفته بسیاری باقی است که مرور آن ها برای رهروان این هنر والا به خصوص جوانان لازم و ضروری است.

هنر نقاشیخط تیغ دومی است که می تواند با آفاتی چون ناآگاهی از مراحل کار و لوازم و زمینه های آن رهرو علاقمند را سر خورده و یا هنر او را تهی از عمق لازم فرهنگی و هنری کند. از این حیث بازخوانی تجربه مافی که در عمری کوتاه تاثیر پایداری را از خود بر جای نهاد ضروری است و درکنار مطالعه و شناخت سلوک هنری سایر بزرگان می تواند جورچین لازم را برای شکل دادن بینش هنری رهروان این وادی فراهم سازد. مافی در درون سنت خوشنویسی و با نگاه ویژه به میرزا غلامرضا راه های تازه ای گشود که در تابلوها ی نقاشیخط او نیز تبلور یافته است.

در این کتاب سعی شده گوشه ای از این سرمایه مورد تحلیل و معرفی قرار گیرد. بر این اساس کتاب حاضر در پنج فصل به شرح زیر سامان یافته است.

فصل اول: زمینه های اجتماعی، هنری و گرایش مافی به خط وخوشنویسی راهمراه با مراحل تحول هنری او مورد توجه قرار داده است.

فصل دوم: شیوه و شگردهای هنری مافی با بررسی روش کاری و تداوم سال های تجربه اندوزی او مورد توجه قرار گرفته و روی آوردن وی به هنر نقاشیخط

فصل سوم: ویژگی های فنی در خط نستعلیق مافی مورد بررسی قرار گرفته شده است

فصل چهارم: تلخیص مطالب پیش گفته ذکر شده

فصل پنجم: گزیده آثار مافی

 

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه