.:زیباسازی و منظر شهری

زیباسازی و منظر شهری

(مقالات و آرای نشست های تخصصی 1390)

به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه

سازمان زیباسازی شهر تهران

سال چاپ: 1391

 

در عصر حاضر پیشرفت های فناوری، نقش غیرقابل انکاری در عرصه های گوناگون جامعه بشری ایفا می کند و اگر استفاده از این دستاوردها با مدیریت اصولی و برنامه ریزی صحیح همراه نباشد، دشواری ها و مشکلات بسیاری را هم در زمینه آلودگی های محیطی و هم در حوزه آلودگی های روانی در پی خواهد داشت. اصلی ترین هدف سازمان زیباسازی، فراهم آوردن محیطی است که موجبات رضایت خاطر و مباهات شهروندان را فراهم کند. این سازمان می کوشد با رفع زشتی ها، سیمای شهری را اصلاح کند و با وضع و اجرای قوانین دقیق و کارآمد، در حفاظت از زیبایی آن موثر باشد. پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضای این خانواده بزرگ نیز با ایجاد و گسترش فضاهای شهری مد نظر بوده است. در این راستا، از بین بردن اغتشاشات بصری، حفظ زیبایی منظر شهری و ارتقاء سیمای بصری و هنر شهری نیز از مهمترین وظایف این سازمان است. بدیهی است این امر باید بر اساس فضاهای شهری، کیفیت و کمیت عناصر شهری و اقدامات پایدار صورت گیرد و برپایه مطالعات علمی و به دور از سلیقه های شخصی باشد. به همین منظور سازمان زیباسازی با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، پژوهشکده ها و انجمن های تخصصی، طی سلسله نشست های تخصصی، با حضور اساتید و کارشناسان از منظر آسیب شناسانه و نقادانه، به ارزیابی مباحث مختلف شهری همت گمارد و راهکارهای مناسبی نیز برای ساماندهی مشکلات و معضلات ارائه شد. در نشستهای مذکور تأثیر فناوری و هنر در فرهنگ شهری و سیمای بصری نیز مورد بررسی قرار گرفت و جایگاه آن واکاوی گردید. کتاب مجموعه مقالات و آراء نشست های تخصصی سال 90 بردارنده گوشه ای از ماحصل سخنرانی اساتید این نشست هاست.

 

 

زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 25 اسفند 1392 15:49

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه