به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه؛

.:کتاب کف سازی در بناها و محوطه های تاریخی منتشر شد


 با همکاری پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد
سال چاپ: 1392
این کتاب، تدوین طرح «الگوی حفاظت پیشگیرانه» که پس از زلزله بم رخ داد و همچنین روشمند ساختن فعالیت های حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و انتقال تجربیات گسترده مفیدی در کارهای اجرایی مرمت به دیگر علاقمندان را نشان می دهد. کتاب کف سازی در بناها که شامل فصل های مرتبط با مباحث کفسازی و همچنین عکس های منتخب و مرتبط است که به فهم مطالب کتاب کمک می کند، به تازگی توسط سازمان زیبا سازی شهر تهران منتشر شده است.

زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 04 دی 1392 12:01

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه