.:کتاب انرژی های پاک

مشاور: شرکت روشنایی نورگستر

سال چاپ: 1392


نیاز انسـان به منابـع انرژی از مسـایل اساسـی دوران معاصر میباشد. آلودگیهای زیست محیطـی مانند تغییر اقلیم کره زمین، آلودگی هوا و محدودیت ذخایر منابع انرژیهای تجدید ناپذیر باعث گردیده است بشر در جستجوی یافتن منابع جدیدی از انرژی باشد. در این بین انرژی های خورشیدی و باد که در زمره انرژیهای پاک محسوب میگردند مورد توجه روز افزون جامعه جهانی هستند. این کتابچه بطورخلاصه، به کنکاش ابعاد این انرژی های پاک پرداختـه و امکان بهرهمندی از آن ها را در شهـر تهران مورد بررسـی قـرار میدهـد.


زمان آخرین ویرایش: پنج شنبه, 18 مهر 1392 10:47

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه