.:کتاب آماده سازی سطح در رنگ آمیزی

مشاور: پژوهشکده رنگ و پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال چاپ: 1392آمادهسازی سطح و اعمال پوشش براساس اصول و ضوابط فنی و استاندارد باعث کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و افزایش طـول عمـر پوشـش و سـازه مورد نظر میگـردد. آمـاده سازی سطـوح به روش هـای گوناگونـی ماننـد مکانیکـی و شیمیایی صورت می گیرد. از رایج ترین روش های اعمال پوشـش و رنگ که در کتابچـه به آن پرداخته شده است می توان به رنگ آمیزی با قلم مو، غلطک دستی، پیستوله، الکتروکوتینگ، الکترواستاتیک اشاره داشت.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش 1 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1387-88 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:70.000…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه