.:کتاب آماده سازی سطح در رنگ آمیزی

مشاور: پژوهشکده رنگ و پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال چاپ: 1392آمادهسازی سطح و اعمال پوشش براساس اصول و ضوابط فنی و استاندارد باعث کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و افزایش طـول عمـر پوشـش و سـازه مورد نظر میگـردد. آمـاده سازی سطـوح به روش هـای گوناگونـی ماننـد مکانیکـی و شیمیایی صورت می گیرد. از رایج ترین روش های اعمال پوشـش و رنگ که در کتابچـه به آن پرداخته شده است می توان به رنگ آمیزی با قلم مو، غلطک دستی، پیستوله، الکتروکوتینگ، الکترواستاتیک اشاره داشت.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)عکس: رضا شکوریسال چاپ: 1396 واژه شمیران به منطقه نسبتاً وسیعى در کوهپایه هاى توچال که در شمال محدوده تهران واقع شده است اطلاق مى شود. این کتاب قصد دارد…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه