.:کتاب اسناد مجسمه سازی معاصر ایران

به کوشش: محمدحسن حامدی

سال چاپ: ۱۳91

هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این هنر بوده است که توانسته آن را همچون گوهری درخشان در تاریخ سراسر پر افتخار ایران زمین بدرخشاند.

کنکاش در اوراق تاریخ هنر ثابت می کند که مجسمه سازی معاصر ایران را بی شک باید مدیون ابوالحسن خان صدیقی دانست، چرا که این هنرمند توانست با خلق آثاری فاخر و بدیع، ذوق را در فضاهای شهری به نمایش بگذارد. کتاب اسناد مجسمه سازی معاصر ایران روایت همین تلاش ها و چگونگی خلق آثار فاخر مجسمه سازی معاصر است که با ابوالحسن خان صدیقی نیز آغاز می شود. کتاب حاضر با کنکاش در دست نوشته ها و نامه های باقی مانده در اوراق و اسناد سیاسـی، تاریخی ، فرهنگـی و اجتماعـی روشن از خلق مجسمه هایی چون مجسمه فردوسی، مجسمه عدالت کاخ دادگستری، مجسمه ابن سینا، مجسمه نادر شاه افشار و ... که همگی از جمله آثار استاد چیره دست هنر مجسمه سازی، ابوالحسن خان صدیقی است - را روایت می کند.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • خیابان ایران‌زمین، بلوار اندرزگو، کمی بالاتر از میدان کاج و چند جای دیگر. ماجرا ساده بود: انتخاب یک مسیر مشخص،چرخیدن چندباره به دور همان مسیر در میان انبوه ماشین‌هایی که به همین منظور آمده بودند.…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه